87 428 90 60  
sekretariat@sp7.gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Nabór 2023/2024

1. Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24
 
2. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

3. Wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka spoza obwodu szkoły

4. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1 w SP 7

6. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w SP 7

7. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

8. Wyprawka ucznia – oddział przedszkolny 2022/23 w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku

9. Wyprawka ucznia – klasa pierwsza 2022/23 w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku

nabor
rekrutacja    prezentacja 2022
film promocyjny